EEN KLEINE STICHTING

MET DAADKRACHT

Onze werkwijze in 4 fases

De kinderen die worden geholpen door Happy Watoto doorlopen een traject van 4 fases waarin ze intensief begeleid worden. Deze 4 fases bestaan uit: de kleuterschool, de basisschool, middelbare school en een vervolgopleiding, waarbij we ons ook richten op ondersteuning bij het vinden van een betaalde baan.

 

Ons kindertehuis en kleuterschool voor 3-6 jarigen in Kikatiti.

 

Gedegen onderwijs is de sleutel tot een zelfstandig bestaan. Ons belangrijkste doel. Door het bieden van kwalitatief onderwijs, bieden wij kinderen perspectief op een betere toekomst. Een toekomst waarin zij hun eigen kinderen wel naar school kunnen sturen en wij zo de armoedecirkel kunnen doorbreken. 

 

Tot het zover is, bieden wij een aantal kinderen onderdak in ons weeshuis Kikatiti Happy Watoto Home. Gebouwd in 2001. In 2009 hebben we een kleine kleuterschool en een tweede huis toegevoegd. Vanaf die tijd vangen we in Kikatiti 56 peuters in de leeftijd van 3-6 jaar op. Het gaat hierbij om wezen en kinderen uit probleemgezinnen die geen elementaire zorg krijgen of een veilig thuis hebben.

 

Op de kleuterschool wordt les gegeven volgens de Montessori methodiek. Hier worden de kleuters spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het Engels. Het laatste jaar in Kikatiti brengen de kleuters door in de pre-primary klas. Zo bereiden wij ze voor op het Engelstalig onderwijs in Ngorika. 

 

Zo bereiden wij ze voor op de overstap naar het Engelstalig onderwijs op onze basisschool in Ngorika, brengen ze hun laatste jaar op Kikatiti door in de kleuterklas.

Jaarlijks verwelkomen wij maximaal 12 nieuwe kleuters. Veel van deze kinderen komen uit kansarme milieus en hebben traumatische ervaringen gehad. Ze vragen veel extra zorg en aandacht van ons team van Tanzaniaanse medewerkers. Doordat wij 1 medewerker (matron/patron) per 6 kinderen beschikbaar hebben, zijn wij in staat de gepersonaliseerde zorg te bieden die nodig is.

Onze basisschool en opvanghuis voor 7-13 jarigen in Ngorika

In Ngorika Home and School is onze basisschool en tehuis voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud. Het tehuis biedt plaats aan maximaal 104 kinderen, bestaande uit de jaarlijkse instroom van Kikatiti. Een team van 12 ‘matrons’ en ‘patrons’ onder leiding van Nolarip Ngungat, is verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, de huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. De jaarlijkse operationele kosten van het huis worden gefinancierd door Förderverein Good Hope Centre, een bevriende charitatieve instelling uit Duitsland waarmee we sinds 2009 in Ngorika samenwerken.

De door ons gefinancierde basisschool is zo opgezet dat we hier ook buurtkinderen kunnen toelaten. Dit zijn kinderen uit armlastige gezinnen waar thuis het geld ontbreekt voor onderwijs. Hoewel families bijdragen naar vermogen (en soms in natura), is dit voor ons een zeer belangrijke inkomstenbron. 

In totaal kunnen we 280 kinderen Engelstalig basisonderwijs geven in Ngorika School. We hebben bewust gekozen voor Engelstalig onderwijs omdat dit naar onze mening de kansen op de arbeidsmarkt van de kinderen aanzienlijk vergroten. Naast het verplichte schoolcurriculum wordt ook aandacht besteed aan sport en creatieve vakken, zodat de kinderen zich volledig kunnen ontplooien. Waar 60-80 kinderen per klas gebruikelijk is in Tanzania, zijn onze klassen niet groter dan 35-40 kinderen.

Een team van 14 (academische) docenten, onder leiding van Jonas Michael, waarborgt de hoge kwaliteitsstandaard die we onszelf hebben opgelegd. Sinds onze oprichting eindigen we vrijwel jaarlijks in de top-10 van best-presterende Engelstalige basisscholen. 

 

Deze Youtube-link geeft de impressie van ons project in Ngorika.
De film (zomer 2019) is een initiatief van Good Hope, onze Duitse partner en derhalve in het Duits (met Engelse ondertiteling).

De middelbare schoolfase voor 14-17 jarigen

Nadat de basisschool in Ngorika is doorlopen en het landelijke toelatingsexamen is behaald, gaan de kinderen door voor vervolgonderwijs.

 

Een aantal kinderen gaat door naar de middelbare school op O-niveau. Deze kinderen worden geplaatst op externe kostscholen, waarbij de inwonende jongens en meisjes gescheiden worden. Als sinds 2013 onderhouden wij nauwe contacten met o.a. Tengeru Boys, Henry Gogarty Memorial Girls, Edmund Rice, Unambme en Enaboishu Secondary School (alle particuliere scholen) en enkele goede overheidsscholen in de omgeving van Arusha.

 

De overige kinderen gaan een beroepsopleiding volgen. Zij maken kennis met verschillende beroepen en vaardigheden. Vervolgens kiezen zij een vak waarin zij geschoold worden en waarvan zij later hun beroep kunnen maken.

Door het middelbare onderwijs extern aan te bieden, hebben we veel keuzemogelijkheden voor de kinderen voorhanden en kunnen we de school kiezen de het beste bij de leerbehoefte van het kind past.

De laatste fase tot ± 18 jaar

In deze fase ligt de focus op het helpen van de leerlingen (± 16 jaar) bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om een zelfstandig leven op te bouwen. 

Dit doen wij door de leerlingen na het afronden van de middelbare school (op Ordinair niveau, vergelijkbaar met onze VMBO) een 1- of 2-jarige beroepsopleiding volgen. Happy Watoto betaalt de huisvesting en het collegegeld van studenten. Jaarlijks gaat dit om zo’n 12 tot 14 kinderen.

Onze eindverantwoordelijkheid in deze laatste fase is de studenten te helpen bij het vinden van een betaalde baan, dan wel het opzetten van een eigen bedrijfje. Onze, mentor Peter Claver, speelt een belangrijk rol in de begeleiding van de kinderen naar de arbeidsmarkt. Daarnaast werken we samen met organisaties die werkplekken faciliteren en met partijen die microkredieten verstrekken om jonge ondernemers te ondersteunen, zoals partnerorganisatie Pamoja Nguvu

Studenten die academisch begaafd zijn, gaan op onze kosten nog twee jaar door op Advanced-niveau (vergelijkbaar met VWO). Daarna proberen wij middels sponsoring en studiebeurzen hun fees voor de universiteit te bekostigen. Bij toelating tot de universiteit stopt de financiële support vanuit Happy Watoto.  

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF