EEN KLEINE STICHTING

MET DAADKRACHT

HOE HET BEGON

Jan Willem ter Braak werd eind 1998 voor drie jaar naar Tanzania uitgezonden om Kilimanjaro Airport te privatiseren. Samen met zijn vrouw Ida steunde hij in die periode ziekenhuizen, schooltjes en straatkinderprojecten. Bij toeval kwamen ze bij een noodlijdend weeshuisje in het dorp Kikatiti terecht. Het gebouw was in slechte staat. Jan Willem en Ida besloten grond te kopen en een nieuw huis te bouwen, wat ze wisten te financieren door een geldwervingsactie in Nederland op te starten. Om structureel hulp te bieden werd op 26 december 2000 de stichting opgericht.

Twee jaar later, in oktober 2002, werd het nieuwe kinderhuis, Kikatiti Happy Watoto Home, geopend. De stichting groeide uit tot een stichting met een heldere missie en visie en een gestructureerde aanpak. In 2008 besloot het bestuur een kleuterschooltje te openen en in 2010 werd de basisschool met bijbehorende woonfaciliteiten geopend. Sinds 2013 hebben we het vervolgtraject (middelbaar- en beroepsonderwijs) vormgegeven. Hiervoor werken we samen met externe onderwijsinstellingen. Dit alles met als doel de kinderen verder op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. En vanaf 2020 is ook die laatste fase ingegaan en begeleiden wij jaarlijks de afgestudeerde kinderen naar werk en daarmee naar zelfstandigheid. Want pas dan zit onze taak erop! 

Lokaal NGO bestuur

Het NGO bestuur bepaalt, in samenwerking met het Nederlandse bestuur, de lange termijn strategie van de stichting. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het aansturen en ondersteunen van het Tanzaniaanse management team.

Happy Watoto heeft lokaal leiderschap hoog in het vaandel staan. Sinds 2020 is het NGO bestuur volledig gevormd door Tanzanianen, overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen.

Lokaal NGO bestuur wordt gevormd door:

  • Lorna Shuma – voorzitter
  • Gracee Chwezi – algemeen lid
  • Grace Geffi – algemeen lid
  • Joyce Sagala – algemeen lid

Het managementteam

In Tanzania hadden wij in 2020 69 lokale mensen voor onze projecten werken. Deze groep wordt aangestuurd door een managementteam, onder co-leiderschap van Mathew Massawe en Peter Claver. 

Management team:

  • Mathew Massawe – Algemeen & Financieel Directeur (1ste van rechts)
  • Mary Kasale – Hoofd Maatschappelijk Werk (1ste van links)
  • Peter Claver – Hoofd Ngorika huis (2e van rechts)
  • Walther de Nijs – MT algemeen adviseur (3e van links, achtergrond)
  • Martha Jonathan – Hoofd Kikatiti huis (3e van links, voorgrond) 
  • Anne Gilder – Adviseur (2e van links)