EEN KLEINE STICHTING

MET DAADKRACHT

RAPPORTAGE

Het jaar 2020 was voor iedereen een uitdagend jaar. De COVID-19 crisis heeft ervoor gezorgd dat de wereld gedeeltelijk tot stilstand is gekomen en heeft ook effect gehad op ons als organisatie. De scholen zijn tijdelijk gesloten geweest en de organisatie heeft verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de kinderen en het personeel veilig blijven.
Daarnaast zijn een aantal sponsorevenementen afgelast, wat betekent dat we fondsenwerving hoog op de agenda hebben gezet voor komend jaar. Door de crisis hebben we ons vooral gericht op het ondersteunen van de kinderen en het personeel in deze moeilijke tijden. Hoewel 2020 een zeer uitdagend jaar was, heeft het ook een aantal kansen geboden.
Laten we eerst even stilstaan bij een aantal hoogtepunten uit 2020:

  • Door alle krachten te bundelen zijn we erin geslaagd 155 kinderen direct te helpen via onze tehuizen en school, Kikatiti en Ngorika. Nog eens 166 lokale dorpskinderen gingen naar de Ngorika school en 86 kinderen volgden middelbaar onderwijs.
  • We vierden het afstuderen van 40 van onze kinderen op de Ngorika school.
  • Er werden certificaten uitgereikt aan 18 van onze personeelsleden die al meer dan 10 jaar bij Happy Watoto werken.
  • In 2020 hadden we 69 lokale medewerkers in dienst.
  • Digitalisering in de hele organisatie is versneld. We hebben een sponsorschap ontvangen van Google For Nonprofits, wat heeft geresulteerd in gratis toegang tot digitale Workspaces voor onze medewerkers. Er zijn verschillende digitale vergaderingen gehouden met het team in Tanzania. Dankzij een speciale donatie konden we laptops aanschaffen voor de kinderen.
  • Onze sponsors zorgden voor extra donaties om de COVID19-maatregelen te financieren en we zijn begonnen met de implementatie van een gezondheids monitoringsysteem.
  • Met de hulp van onze sponsors konden we zorgen voor nieuwe schooluniformen en sportkleding.
  • We zijn een partnerschap aangegaan met de stichting Pamoja Nguvu om de kinderen die hun beroepsopleiding hebben voltooid een lening en steun te geven, zodat ze hun eigen bedrijf kunnen opzetten.
 

Hoe trots we ook zijn op de stappen voorwaarts, we beseffen dat we nog veel werk moeten verzetten in een groeiende politiek en economisch complexe omgeving. Om succesvol te kunnen navigeren in deze uitdagende wereld hebben we samen met het Nederlandse en Tanzaniaanse bestuur de strategie voor de komende jaren bepaald. Onze missie blijft het ondersteunen van kansarme Tanzaniaanse kinderen, om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van Tanzania.

Onze doelgebieden zullen gekoppeld worden aan de Sustainable Development Goals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en als leidraad dienen om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te realiseren. In dit verslag kunt u meer lezen over onze strategie.
Wij realiseren ons terdege dat alle uitdagingen en ontwikkelingen meer vragen van onze organisatie en onze stakeholders. Daarom hebben wij de inzet en passie van onze medewerkers en onze Duitse partner GoodHope zeer gewaardeerd voor hun sterke toewijding die bijdraagt aan onze stichting.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze sponsors die wij zeer dankbaar zijn voor hun vertrouwen, zeker in deze moeilijke tijden.

Asante sana, oftewel hartelijk dank, namens het gehele bestuur van Stichting Happy Watoto,Elise Lufting – Voorzitter Stichting Happy Watoto

 
 

Download het jaarverslag

Onderstaand de volledige verslagen, inclusief de financiële rapportage en bijbehorende toelichting, te downloaden in pdf formaat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download ook ons