EEN KLEINE STICHTING

MET DAADKRACHT

RAPPORTAGE

Het afgelopen jaar 2021 heeft aangetoond dat Happy Watoto een sterke en weerbare organisatie is geworden . Het lokale managementteam heeft met steun van de lokale NGO Board laten zien in staat te zijn een crisis aan te kunnen en voortvarend de draad weer op te pakken na corona. Hierbij is de traditionele aansturing vanuit Nederland verder naar de achtergrond geschoven, hoewel wij als geldgever wel nadrukkelijk en vinger aan de pols houden. 

Voor het eerst in twee jaar hebben wij in oktober ook weer een fysiek bezoek gebracht aan ons project. Het was uiterst inspirerend en een leerzame onderdompeling in Afrikaanse levenswijsheden door boeiende gesprekken met jong en oud. 

Het politieke klimaat blijft in beweging maar het vertrouwen is toegenomen door de plotse wisseling van de macht. President Samia lijkt een weloverwogen en stabiele factor te zijn, na de onstuimige periode onder de autoritaire president Magufuli.  

Met onze sponsoren en onze partner Good Hope zijn wij in staat geweest de organisatie van de benodigde middelen te voorzien waarvoor wij iedereen enorm dankbaar zijn.


Onze missie blijft het ondersteunen van kansarme Tanzaniaanse kinderen, om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan hun toekomst en die van hun omgeving. Een uiterst belangrijk onderdeel van ons werk is het bestendigen van de relaties die onze kinderen hebben met hun eigen families. Dit is voor de kinderen die een groot deel van hun tijd bij ons wonen van het allergrootste belang en verhoogt hun kansrijkheid in het leven.  

Asante sana, oftewel hartelijk dank, namens het gehele bestuur van Stichting Happy Watoto (“Happy Watoto”),

Elise Lufting, Voorzitter Stichting Happy Watoto