een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

nieuw bestuur, nieuw beleid?

17-12-2015
Zo aan het einde van het jaar is het altijd een goed moment om even terug en vooral vooruit te kijken. Zeker met een wisseling van de wacht in het bestuur. We vragen het de af- en aantredend voorzitters Matti Emondts en Dick Molman.
 
Wat is het belangrijkste dat de afgelopen jaren is bereikt?
Matti:” We hebben een vrij stabiele organisatie neergezet, waar natuurlijk allerlei probleempjes, vooral van huishoudelijke aard spelen, maar waar bijna 350 kinderen gezond en met uitstekende schoolresultaten wonen en naar school komen.
Wij hebben als perfectionistische westerlingen al snel de neiging te zien wat er niet goed gaat, maar steeds als we daar op bezoek gaan zien we een paar honderd blije kinderen: Happy Watoto! En daar gaat het om. Missie geslaagd.”
 
Zijn er dan geen zorgen?
Matti:Die zijn er continue, maar allemaal van oplosbare aard. Het bestuur zit vrij dicht op het management en door wekelijks overleg over tal van zaken met directie en onze adviseur ter plaatse (Marjolein de Rooij) is niet alleen de controle op de operatie groot, maar zetten we ook grote stappen in de professionalisering van de organisatie.
 
Noem daar eens een paar voorbeelden van.
Dick: “Zonder al te diep op details in te gaan, maar we geven jaarlijks training aan onze managers, we  faciliteren individuele cursussen waar nodig, we houden functioneringsgesprekken, we hebben een bonussysteem(pje) ingevoerd, we implementeren IT-systemen. Zo maar een paar voorbeelden.”
 
Het is allemaal begonnen met een weeshuis, maar er zitten nu ook betalende kinderen op school.
Dick:” Van de bijna 350 kinderen die we totaal in onze huizen en op school hebben zijn er ca. 90 die niet bij ons wonen, die aan het einde van de dag gewoon weer naar huis gaan en die ook schoolgeld betalen. Dat zijn dus niet de meest kansarme, maar zeker ook geen welstandige kinderen. Het is voor ons van belang om betalende kinderen op school te hebben, omdat de schoolpopulatie daarmee diverser wordt en bovendien de schoolexploitatie er mee is gediend. Een eerste stap om minder afhankelijk te worden van alleen maar westerse steun.”
 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het bestuur?
Dick: “Het bestuur heeft 2 hoofdtaken. Ten eerste zorgen, dat op locatie de huizen en de school goed geleid worden, zodat onze kinderen veilig en gezond hun onderwijs en onderdak kunnen genieten. Daarvoor hebben we in totaal 60 lokale mensen in dienst, die dat al met al naar onze volle tevredenheid doen.
Onze tweede hoofdtaak is te zorgen dat er in Nederland voldoende fondsen worden geworven, want zonder dat zouden al onze projecten geen bestaansrecht meer hebben.”
 
Heeft de crisis de fondsenwerving niet moeilijker gemaakt?
Matti:Fondsenwerving wordt sowieso steeds lastiger. De overheid trekt zich meer en meer terug uit ontwikkelingshulp, waardoor steeds meer goede doelen aangewezen zijn op particuliere financiering. De spoeling wordt al maar dunner. We moeten er harder voor werken, nieuwe netwerken gaan aanspreken en creatief nieuwe bronnen zoeken. Dat rechtvaardigt ook de aanstelling van een bestuurslid met fondsenwerving als hoofdtaak.”
 
Wat behoeft in 2016 vooral jullie aandacht?
Dick: “Een paar focuspunten. We hebben dit jaar de irrigatie in onze tuinen dankzij directe sponsoring op orde gekregen. Toch zijn we nog niet tevreden over de oogsten van onze tuinen. Daar is verdere verbetering nodig en ook mogelijk. Met hulp van externe experts gaan we daar een grote verbeterslag maken. Dat moet leiden tot beter en goedkoper voedsel.
In de hoogste klassen gaan we een programma voor sexual education opstarten. Dat hoort o.i. bij een volwaardige schoolopleiding.
En we gaan starten met lokale fondsenwerving.”
 
Heeft men dan geld in Tanzania?
Matti: “Dat moeten we nog uitvinden. Er zijn voorbeelden van projecten die lokaal al substantiële bedragen werven. We hebben voor 2016 een bescheiden 2,5% van ons budget begroot. 2016 Wordt een leerjaar, waarin we de mogelijkheden gaan verkennen en de organisatie erop inrichten.”
 
Wat houdt jullie voor de langere termijn bezig?
Dick:In eerste instantie moeten we al het goede dat de afgelopen jaren is bereikt veilig stellen: het bestaande zo goed mogelijk of liefst nog iets beter doen.
Daarnaast voeren we een fundamentele discussie over de afhankelijkheid van westerse financiering. Die is nu groot, omdat lokale inkomsten zich beperken tot schoolgelden van een aantal betalende kinderen. Die afhankelijkheid moet structureel worden verkleind, onder ander door het opzetten van een programma voor lokaal fondsenwerving.”
 
Jullie stoppen er veel tijd en energie in. Wat motiveert jullie?
Matti: " Iedere keer als ik een van de kinderen spreek en merk hoe vrij ze zich durven en kunnen uiten in goed Engels, heb ik het gevoel " die komt er wel" en dat voelt uitstekend!
Dick:Als je er eenmaal bent geweest, weet je heel goed waarvoor je het doet. Dat moet je gewoon ervaren. Het is zo concreet, zo tastbaar. Heel verrijkend om bij betrokken te zijn.”
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer