een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag november 2013

22-11-2013
Afgelopen week (16-22 november) viel de buurt aan Jan Priester en Marga van Winsen om in Tanzania polshoogte te nemen. Een korte en intensieve trip in gezelschap van ex-bestuurder Frans Bosch en diens zoon Guido. Voor Marga was het lang geleden dat ze in Tanzania was, waardoor de voortgang van de projecten met ‘frisse ogen’ werd bekeken. Zowel in Kikatiti als Ngorika heerst een goede sfeer en liggen de complexen er voor Tanzaniaanse begrippen echt goed bij. De kleuters in Kikatiti waren vrolijk als altijd, terwijl er in Ngorika een serene stilte in de klaslokalen heerste. De kinderen hadden deze week het landelijk eindexamen; voor level 6 de basis voor toelating op de middelbare school! De docenten hebben de afgelopen maanden intensief met ze geoefend en de voorexamens lieten goede resultaten zien, dus we verwachten op korte termijn positieve berichten.

Drie dagen lang was er opperste concentratie in de klaslokalen. Dit werd op de laatste examendag beloond met een afscheidsceremonie voor Marion Hasselaar, onze voormalig algemeen directeur. Volgens goed Tanzaniaans gebruik waren hiervoor een afgezant van het Ministerie van Onderwijs, notabelen uit het district, onze Tanzaniaanse bestuursleden Joyce Sagala en Bob Shuma, en een afvaardiging van de oudercommissie uitgenodigd. Speeches werden afgewisseld door zang en dans, die met hulp van Duitse music & art studenten die momenteel als vrijwilligers bij ons verblijven, waren ingestudeerd.

In Lerai is nu iedere dag na schooltijd een groep kinderen onder leiding van de manager van het Ngorika huis, Wanyaga Eudesia, aan het werk in de moestuin. Met hulp van Rotary Club Heemstede hebben we een pomp kunnen aanschaffen, waardoor we hier geen watergebrek hebben en meerdere oogsten per jaar van het land kunnen halen. Een deel van het terrein moet nog geëgaliseerd worden voor sportvelden en met crowdfunding (een project van Evelien Emondts en Marinka Vukojevic) trachten we geld op te halen voor sportattributen en sportschoenen voor alle kinderen.

Voor Jan was het vooral een week van cijfers, daar de budgetten voor 2014 moesten worden doorgesproken. Gegeven de teruglopende inkomsten uit fondsenwerving werd door Jan een beroep gedaan op ieders creativiteit en moesten de meeste verzoeken voor nieuwe investeringen ‘on hold’ worden gezet. Ondanks een goede voorbereiding van het management team, in het bijzonder Mathew Massawe, onze Tanzaniaanse boekhouder, werden het lange sessies met veel discussie.

Een groot deel van de week was ook Marjolein de Rooij onze gast. Marjolein houdt zich bezig met lokale fondsenwerving en kwam op ons verzoek de mogelijkheden in Tanzania polsen. Hoewel lokale fondsenwerving hier vrij onbekend is (het geld wordt vooral bij buitenlanders gezocht of in de kerk opgehaald), liggen er zeker kansen voor ons. Hoe mooi zou het niet zijn als we op termijn een significant deel van de benodigde middelen lokaal kunnen ophalen! Vol enthousiasme zal Marjolein ons helpen met het maken een strategisch plan.

De Boardvergaderingen van onze lokale entiteiten vonden eveneens deze week plaats, weliswaar in afwezigheid van onze Duitse partners van Good Hope. Bijdragen van het management team waren goed voorbereid, met van ieder een terugblik over de geboekte successen en de uitdagingen waar ze het komende jaar voor staan.

De laatste dag werd grotendeels in beslag genomen door een centraal overleg met de leidinggevende van de middelbare scholen, de Henry Gogarty girls school, de Tengeru Boys Secondary School en Tengeru Vocational Center, waar we de meeste van onze kinderen in het nieuwe jaar naartoe sturen voor middelbaar en/of vocational onderwijs. De drie scholen zijn allemaal op zoek naar middelen waarmee met name de slaapaccommodaties kunnen worden gefinancierd. In Henry Gogarty slapen de meisjes nu nog in ongebruikte klaslokalen, maar met de instroom van 120 meisjes, waaronder ook 6 van onze meisjes, aanstaande januari is dat niet langer mogelijk. Naast het doorleiden van onze kinderen hebben we ook een bemiddelende rol tussen deze instellingen en een belangrijke Nederlandse sponsor, en zijn we in die hoedanigheid betrokken bij dit proces. Het vocational center heeft de grootste hulp nodig, omdat hier alles, de leslokalen, praktijkruimten en boarding faciliteiten, in slechte staat verkeerd.

We kennen geen selectie aan de poort en hebben veel te maken met kinderen uit ontwrichte gezinnen met een leerachterstand. Daardoor is het niet voor iedereen weggelegd om vier jaar Engelstalig middelbaar onderwijs te volgen. Deze kinderen kunnen we in het vocational center al eerder in de gelegenheid stellen een vak te leren. Het Tengeru Vocational Center biedt mogelijkheden voor zowel jongens als meisjes; een combinatie van 40% theorie en 60% praktijklessen voor o.a. timmerman, lasser, elektrisch en mechanisch monteur, ICT, verpleging, bakkers en koks. We willen het vocational center daarom graag verder helpen.

In Kikatiti en Ngorika begint volgende week de zomervakantie en gaan de meeste kinderen voor een periode van 5 weken naar ‘huis’ terug. Jan en Marga hebben de ‘paaltjes’ voor de komende maanden geslagen en hebben met een tevreden gevoel en een pak huiswerk de reis beëindigd. Het eerstvolgende bezoek staat gepland voor februari. Zoals aangekondigd met een verhoogde frequentie in verband met de recente wisseling van leiderschap; sinds 1 oktober is ons voormalig schoolhoofd, Edward Mwololo, aanvoerder van de projecten in Tanzania.


Marga van Winsen
vanuit NgorikaTerug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer