Het jaarverslag, inclusief financieel verslag, over het jaar 2021 is gepubliceerd. De complete verslaglegging is conform de laatste regelgeving vanuit het CBF. In het verslag leest u wat de strategische plannen voor het jaar 2022 en verder zijn, hoe het jaar 2021 geweest is, wat de highlights geweest zijn en hoe onze financiële positie eruit ziet.

 

We wensen u opnieuw veel leesplezier!