ze krijgen de tijd om zich te ontplooien

Onze projecten in 4 fases

Fase 1: Kikatiti Happy Watoto Home

ons opvanghuis en kleuterschool voor 3-6 jarigen in Kikatiti
Kikatiti Happy Watoto Home in ons eerste kinderhuis, gebouwd in 2001 met financiële hulp vanuit de vriendenkring van familie ter Braak (oprichter van onze stichting). In 2009 hebben we dit project met een kleuterschooltje en een tweede huis uitgebreid. Vanaf die tijd vangen we in Kikatiti 56 peuters in de leeftijd van 3-6 jaar op. Het gaat hierbij om wezen en kinderen uit probleemgezinnen die geen elementaire zorg krijgen of een veilig thuis hebben. 

Naast Montessori-kleuteronderwijs worden de peuters spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het Engels. Om ze goed voorbereid de overstap te laten maken naar onze Engelstalig basisschool in Ngorika, brengen ze het laatste jaar door in de pre-primary klas van deze school.

Jaarlijks hebben we een instroom van 14 peuters. Deze kinderen hebben vaak het nodige meegemaakt en zijn thuis veel tekort gekomen. Zij hebben daarom veel zorg en aandacht nodig, die ze krijgen van ons team van Tanzaniaanse medewerkers (1 verzorger op 6 peuters) onder leiding van Martha Jonathan.
Kikatiti from the airKikatiti from the air
our 'drive'our 'drive'
front of Kikatiti Happy Watoto Homefront of Kikatiti Happy Watoto Home
back of the houseback of the house
veranda and dormitory of the youngestveranda and dormitory of the youngest
nursery school buildingnursery school building
kitchen buildingkitchen building
interior kitcheninterior kitchen
kitchen in usekitchen in use
vegetable gardenvegetable garden
vegatable gardenvegatable garden
playgroundplayground
playgroundplayground
dining area and playroom dining area and playroom
dining area and playroom dining area and playroom
dining area and playroom dining area and playroom
Nolarip, manager at KikatitiNolarip, manager at Kikatiti
creativity hourcreativity hour
creativity hourcreativity hour
creativity hourcreativity hour
nursing hournursing hour
nursing hournursing hour
study hourstudy hour
during festive openingduring festive opening
during festive openingduring festive opening
during festive openingduring festive opening

Fase 2: Ngorika Home and School

onze basisschool en opvanghuis voor 7-13 jarigen in Ngorika
In 2011 zijn Ngorika Home and School geopend: onze basissschool en opvanghuis voor de kinderen van 7 tot 13 jaar. Het huis biedt een onderkomen aan maximaal 104 kinderen, opgebouwd in lijn met de jaarlijkse instroom vanuit Kikatiti. Een team van 12 'matrons' en 'patrons' onder leiding van Nolarip Ngungat is verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. De jaarlijkse operationele kosten van het huis worden gefinancierd door Förderverein Good Hope Centre, een bevriende charitatieve instelling uit Duitsland waarmee we sinds 2009 in Ngorika samenwerken.

De door ons gefinancierde basisschool is zo opgezet dat we hier ook buurtkinderen kunnen toelaten. Dit zijn kinderen uit armlastige gezinnen waar thuis het geld ontbreekt voor onderwijs. Hoewel de families naar vermogen (en soms in natura) bijdragen, wordt het leeuwendeel van het schoolgeld door onze stichting gesponsord.

In totaal kunnen we 280 kinderen Engelstalig basisonderwijs geven in Ngorika School. We hebben zeven klassen en een pre-primary klas, waar onze kleuters van Kikatiti dagelijks naar toe komen ter voorbereiding op hun overstap naar Ngorika. We hebben bewust gekozen voor Engelstalig onderwijs omdat dit naar onze mening de kansen op de arbeidsmarkt van de kinderen t.z.t. aanzienlijk vergroten. Naast het verplichte schoolcurriculum wordt ook aandacht besteed aan sport en creatieve vakken, zodat de kinderen zich volledig kunnen ontplooien. Waar 60-80 kinderen per klas gebruikelijk is in Tanzania, zijn onze klassen niet groter dan 35-40 kinderen.

Een team van 14 (academische) docenten, onder leiding van Jonas Michael, waarborgt de hoge kwaliteitsstandaard die we onszelf hebben opgelegd. Hoewel de track record nog kort is, eindigen we bij de landelijke examens vrijwel jaarlijks in de top-10 van best-presterende Engelstalige basisscholen. Geheel in lijn met onze ambitie, zodat we ook volledig betalende schoolkinderen kunnen aantrekken. Sinds 2014 is dat een feit en daarmee hebben we een betere afspiegeling van de Tanzaniaanse maatschappij in onze klaslokalen én extra financieel draagvlak voor de school gecreeërd.

Deze Youtube-link geeft de impressie van ons project in Ngorika.
De film (zomer 2019) is een initiatief van Good Hope, onze Duitse partner en derhalve in het Duits (met Engelse ondertiteling). 
air photo of Ngorika
entrance gate Ngorika
entrance gate Ngorika
our motto
slogan of our founder
community hall
wall painting community hall
relax area under the sun
day's schedule
Academic teacher Farhad
PC room
'little' boys room
class room
pre-primary class
pre-primary class
pre-primary class
study hour
study hour
level 2
first school day Ngorika
first school day Ngorika
first school day Ngorika
opening day Ngorika
opening day Ngorika
opening day Ngorika

Fase 3: Externe vervolgopleiding

de middelbare schoolfase voor 14-17 jarigen
Nadat de basisschool in Ngorika is doorlopen en het landelijke toelatingsexamen is gehaald, worden de jongens en meisjes (gescheiden) voor middelbaar onderwijs (O-niveau) geplaatst op externe kostscholen. In dit kader onderhouden we sinds 2013 nauwe contacten met o.a. Tengeru Boys, Henry Gogarty Memorial Girls, Edmund Rice, Unambme en Enaboishu Secondary School (allen particuliere scholen) en enkele goede overheidsscholen in de omgeving van Arusha.

De minder capabele kinderen kunnen op deze scholen een vakopleiding volgen, zodat ze al eerder kunnen kennismaken met diverse beroepen en vaardigheden. Door het middelbare onderwijs extern aan te bieden, hebben we meer keuzemogelijkheden voor de kinderen voorhanden dan op een eigen middelbare school. Een ambitie die we aanvankelijk hadden, maar niet haalbaar bleek te zijn.

Alleen de inwonende kinderen leiden we na de basisschool door. Zij blijven onze zorg en worden door onze maatschappelijk werkers nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling. Omdat een vervolgopleiding voor de buurtkinderen een te grote financiële verplichting met zich meebrengt, trachten we met individuele sponsoring alleen de meest potentievolle buurtkinderen ‘aan boord' te houden.
Tengeru Boys School
Tengeru Boys School
Tengeru Boys School
sleeping room
sleeping room
vocational Center
wood and welding crafts
end product
garage technique
garage technique
Henry Gogarty Memorial Girls School
Henry Gogarty Memorial Girls School
computer lessons in conjunction with Viafrica

Fase 4: Eindbegeleiding

de laatste fase tot ± 18 jaar
Na vier jaar middelbare school op Ordinary-niveau (vergelijkbaar met onze MAVO)) kunnen 'onze kinderen' voor 1 á 2 jaar naar een beroepsopleiding die aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Ook in deze fase worden ze extern opgeleid en zijn de huisvesting- en onderwijskosten voor rekening van onze stichting. Op deze leeftijd (± 16 jaar) wordt gericht gewerkt aan het bijbrengen van vaardigheden waarmee ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Vanaf 2018 krijgen we te maken met een jaarlijkse stroom van 10-14 jongeren die we moeten plaatsen. Na dit laatste traject rest ons de taak de jongeren aan het werk te helpen. We streven ernaar een passende werkplek te vinden, dan wel een begeleidingstraject aan te bieden voor het opzetten van een eigen bedrijfje. Hiervoor werken we samen met organisaties die werkplekken faciliteren en met partijen die jonge ondernemers met micro-krediet willen ondersteunen. 

De uitzonderlijke 'studiebol' geven we nog twee jaar extra scholing op Advanced-niveau (vergelijkbaar met VWO). Daarna proberen we een studiebeurs voor ze te regelen waarmee ze naar de universiteit kunnen. Deze jongeren zijn dan nog niet zelfstandig, maar worden in financiële zin vanaf de universiteit wel van onze stichting 'losgekoppeld'.
 
last support: own toolkit
Academy for Wild Life
Academy for Wilf Life
our first graduate
reunion of old Kikatiti children

Aantal geholpen kinderen

2412
Met de donaties en sponsorgelden die we sinds de oprichting hebben mogen ontvangen, hebben we zo inmiddels 2.436 kinderen op weg kunnen helpen.

Met uw steun kunnen we dit aantal in de toekomst verder laten groeien.

MIJLPALEN
2000 officiële oprichting van onze stichting
2001 nieuwbouw kinderhuis in Kikatiti (fase I)
2002 groei van aantal wezen van 15 naar 40
2003 steun aan 2 dagopvangcentra
2004 samenwerking met Joyce Sagala's 
Arumeru Women Support Group
2005 registratie NGO in Tanzania
2006 uitbreiding van bestuur
2007 steun aan 30 Maasai basisscholen
2008 steun aan Imbaseni waterproject
2009 herziening van strategie en
samenwerking met Good Hope
2010 start bouw Ngorika huis en school (fase II)
2011 ingebruikneming basisschool Ngorika
2012 inrichting moestuinen en sportveld
2013 Afrikaans leiderschap op projecten
2014 samenwerking met middelbare scholen (fase III)
2015 naamswijziging in Stichting Happy Watoto
2016 nieuwe generatie met tweehoofdige leiding
2017 CBF certificering
2018 nieuw hoofd Ngorika school
2019 sterk vrouwelijk NGO bestuur geïnstalleerd
              

Berichten uit Tanzania

In Memoriam: Jan Priester

16-04-2021
Jan Priester 5 november 1947 - 6 april 2021 Jan Priester was een zeer bevlogen penningmeester van Happy Watoto in de periode 2006-2015 en heeft samen met Matti Emondts een stevig fundament gelegd...
Lees meer

Nieuwsbrief december 2020

16-01-2021
In de nieuwsbrief van december blikken we terug op het afgelopen jaar en nemen we u mee in de plannen voor 2021. We staan stil bij de afstudeerceremonie en de festiviteiten rondom het 10-jarig jubileum...
Lees meer