een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag oktober 2016

02-11-2016
Voorzitter Dick en penningmeester Fred hebben de laatste week van oktober ons project bezocht. Zoals ieder jaar rond deze tijd vinden de jaarlijkse budgetbesprekingen en individuele voortgangsgesprekken plaats. De gang van zaken in 2016 (cijfers tot 1 oktober) stemt ons tevreden. Natuurlijk doen zich problemen voor variërend van een broodnodige dak reparatie en een slecht functionerende leraar, tot verrassende overheidsmaatregelen en onvoldoende opbrengst van de tuin. Allemaal problemen van operationele aard waar het management doorgaans, zij het soms in Afrikaans tempo, goed mee overweg kan. Naar verwachting worden onze doelstellingen voor 2016 min of meer binnen het afgesproken budget gerealiseerd. Belangrijker is het gegeven dat het goed met de kinderen gaat. Ze zijn gezond, functioneren goed en de schoolprestaties zijn naar tevredenheid.
 
Ook hebben we een belangrijke wijziging in het lokale leiderschap voorbereid.  Het contract van Edward Mwololo, onze huidige managing director, loopt per 1 januari af. Edward heeft ruim 6 jaar bij ons gewerkt en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van onze project. Met de opvolging van Edward waren we dit jaar al druk bezig. Mede omdat we een 10% budgetbesparing voor 2017 nastreven en dus kritisch op de kosten zijn,  en omdat we voldoende leiderschapspotentie in de eigen organisatie zien, kiezen we voor een tweehoofdige leiding. Nolarip Ngungat (onze  huidige manager van de huizen) en Mathew Karau (onze huidige administrateur) nemen gezamenlijk per 1 januari de taken van Edward over. Nolarip verantwoordelijk voor ‘homes’ (en maatschappelijk werk) en Mathew voor ‘schools’ (en het financiële beleid). Beiden  werken al jaren voor ons, zijn uiterst loyaal en worden gerespecteerd door de medewerkers. Marjolein de Rooij, onze bestuursadviseur ter plaatse, zal hun in de beginfase intensief coachen.
 
Met deze nieuwe samenstelling van het management team hebben we de plannen en budgetten voor 2017 besproken en vastgesteld. Een intensief proces, maar zeer bevredigend om te zien hoe betrokken onze mensen zijn om er voor onze kinderen het allerbeste van te maken. Daar kunnen we gerust op zijn.
 
Steeds als ik op bezoek ben geweest in Tanzania word ik bevestigd in hoe nodig ons werk is als ik zie in welke omstandigheden veel kinderen in Tanzania leven en hoe nuttig het is, als ik vervolgens zie hoe vrolijk de bevoorrechte kinderen zijn, die bij ons in het huis wonen. Eind februari 2017 ga ik opnieuw op bezoek, dit keer vergezeld door Wim Smit onze adviseur die het team nu al jaren achtereen traint in een breed aantal management development zaken. Ik kijk er nu al naar uit.
 
Dick Molman
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer