een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag oktober 2015

07-11-2015
In de laatste week van oktober hebben een delegatie van het bestuur en de raad van advies onze projecten in Tanzania bezocht. Het was een zeer geslaagd bezoek en we zijn zeer positief gestemd weer huiswaarts gekeerd.  De motivatie bij alle betrokkenen, bestuur en management, is werkelijk enorm en er zijn weer duidelijk zichtbaar stappen vooruit gemaakt. Alle inzet is niet voor niks! Namens het bestuur waren Matti Emondts, Fred Arp en Dick Molman aanwezig. Vanuit de raad van advies Margreeth Brokking en Maria Lauret. Het gezelschap werd gecompleteerd door sponsor Frans Bosch, Marjolein de Rooij, onze adviseur ter plaatse en Anja Molman, gast en klankbord.
 
Er was een heel formeel moment: de bekrachtiging van een aantal bestuurswisselingen, zowel voor het Nederlandse bestuur als in de lokale NGO’s. Matti Emondts heeft de voorzittershamers overgedragen aan Dick Molman. Jan Priester zijn penningmeesterrol in het Nederlandse bestuur aan Fred Arp en zijn bestuurdersrol in Tanzania aan Marjolein de Rooij. Best belangrijk, dat alles formeel netjes op orde is, maar dat is natuurlijk niet waar het uiteindelijk om gaat.

Onze kinderen, daar doen we het voor. En dat gaat goed, gewoon erg goed. Onze kinderhuizen en de school staan er geweldig bij, schoon, geordend. De personele bezetting is redelijk op orde, kwantitatief en kwalitatief. En de kinderen zelf? De kinderen ogen vrolijk en tevreden en zijn gezond. Gezonder nog dan voorheen door alle verbeteringen die de afgelopen tijd in hun voedingsprogramma  zijn doorgevoerd. De belangrijkste credits daarvoor gaan naar onze medewerkers. Inmiddels zo’n 60 mensen werken in onze organisatie, allemaal locals. Van directeur tot bewaker, van leraar tot tuinman, van kok tot maatschappelijk werkster.

Wij beleefden een geweldig moment toen tijdens de NGO boardmeeting alle leden van het management team een presentatie over hun eigen aandachtsgebied moesten geven. Voorgelezen van een papiertje, dat dan wel, maar keurig in zelf geschreven Engels, zelfs improviserend waar nodig, vragen van de board beantwoordend. Ik geef het je te doen, tegenover zo’n grote groep ‘belangrijke’ toehoorders. We waren hartstikke trots. Want ook de ontwikkeling van onze medewerkers past in onze missie.

Met de komst van Marjolein sinds mei dit jaar naar Arusha hebben we een belangrijke stap  in de samenwerking tussen Nederland en Tanzania. Marjolein treedt op als adviseur voor de board én voor het lokale management. Ze vervult een brugfunctie, zonder de formele rapportagelijn van de directeur aan het bestuur te doorkruisen. De kwaliteit van de operatie wordt erdoor verhoogd, de operationele last van het bestuur verlicht. Een andere belangrijke opdracht aan Marjolein is het opzetten van een ‘local fund raising’ programma, zodanig dat dat in de organisatie verankerd raakt. Lokale fondsenwerving is uiteraard direct financieel van belang, maar past ook in onze doelstelling om onze projecten stapje voor stapje minder afhankelijk van uitsluitend Nederlandse en Duitse financiering te maken. We hopen volgend jaar de eerste revenuen tegemoet te zien.

Een belangrijk item tijdens het oktoberbezoek is altijd de beoordeling van de financiën van het lopende jaar en het vaststellen van het budget voor het komende jaar. Dat gaat natuurlijk over geld, maar veel belangrijker nog, ook over uitgangspunten. Zoals wat is ‘need to have’ en wat is ‘nice to have’. Het bestuur stuurt op ‘need to have’, simpelweg omdat onze middelen ontoereikend zijn om ‘luxe’ wensen te honoreren en we toch ook vooral ‘the African way’ willen managen. Dat is beter behapbaar en duurzamer. Of over welke kinderen als kansarm moeten worden aangemerkt, hoe we de instroom van kinderen daarop inrichten, hoeveel schoolgeld we wel of niet in rekening willen en kunnen brengen, welke kinderen we ook voor middelbaar onderwijs willen ondersteunen. Kortom, over heel fundamentele zaken, die het werken voor onze stichting zo ontzettend boeiend en verrijkend maken.

Dat geldt zeker ook voor de rol van onze maatschappelijk werkster. Met een aantal leden van onze delegatie in haar kielzog is een aantal huisbezoeken afgelegd. En wie zich de zin van onze inspanningen nog mocht afvragen, na dit soort confronterende bezoeken is iedere twijfel weg. We doen zinvol werk! En wat betreft het geld? De budgetdiscipline wordt steeds een beetje beter. We  hebben een adequate administratie, een professionele boekhouder, een nieuwe accountant en zelfs al een accountsverklaring over boekjaar 2014! Al met al hebben we voldoende inzicht om te weten dat ons geld goed en betrouwbaar wordt besteed.

Tot slot, ter illustratie, nog een voorbeeld van wat we zoal bespreken met het management. Sinds een aantal jaren hebben we in de nabijheid van onze school in Ngorika een groot terrein in eigendom dat dienst doet als sportveld en als groentetuin. Lerai genaamd. Daar komt een hele discussie achter vandaan over hoe sport in het curriculum moet worden ingepast. Tijdens of alleen na schooltijd, wie moet begeleiden, voor iedereen of voor een selectie, alleen voetbal of breder, ook voor meisjes?  Maar ook, welke groente komt er van de tuin, is dat efficiënter dan inkopen op de markt, wat doen we met de overschotten als de kinderen op vakantie zijn, wat kost de bewatering wel niet? En zo verder. Geweldig leuk.

Uiteindelijk willen we onze kinderen, in de basis kansarm, zo goed mogelijk begeleiden naar een toekomst met kansen. Dat doen we door kwalitatief onderwijs en een zorgzaam onderkomen te bieden. Dat alles door de beperkte middelen zo slim mogelijk in te zetten. En in Nederland blijven we ons inzetten om die financiële steun veilig te stellen. Want zonder dat zou alles voor niets zijn. Zeer grote dank daarom aan onze sponsors en donateurs! Het bestuur heeft met dit bezoek weer een flinke slok motivatie en inspiratie getankt. We gaan ervoor!

Dick Molman, 10 november 2015
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer