een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag november 2012

07-11-2012
Op 29 oktober reisden Jan Priester en Matti Emondts voor een werkbezoek naar Tanzania. Op deze reis werden ze voor een aantal dagen vergezeld door de familie Lunenburg en vrienden, die voor de 2de keer naar onze projecten kwamen kijken. Ook de bestuursleden van Good Hope waren aanwezig met een sponsor.

Op 31 oktober vonden de jaarvergaderingen plaats van de lokale NGO’s waarbij de verschillende managers een presentatie hielden over het afgelopen jaar en de plannen voor 2013. Het is een feest om te zien hoe professioneel dat inmiddels gebeurt!

Tijdens dit werkbezoek stonden ook de jaarlijkse begrotingsbesprekingen op de agenda. Dit impliceerde lange vergaderdagen samen met Marion en haar management team (MT). Hoewel de budgetten goed waren voorbereid, was veel tijd nodig om de verschillende onderwerpen in detail te bespreken. De belangrijke issues waren:
 • Hoe kunnen we de jaarlijkse kosten in de hand houden (alleen de inflatie in Tanzania bedraagt al ca. 18%).
 • Hoe kunnen we de professionaliteit van de organisatie verbeteren (te denken aan issues als het intensiveren van de contacten tussen de kinderen en hun (verre) families, het verbeteren van het school curriculum en de infrastructuur).
 • Hoe kunnen we minder afhankelijk kunnen worden van sponsorgeld (te denken denk o.a. aan het verbouwen eigen groente, het genereren van inkomen op de school etc. ).

  De financiële tegenstrijdigheden van bovenstaande uitgangspunten maakten de discussie niet gemakkelijk. We hebben samen met het MT alle wensen en mogelijkheden geïnventariseerd op basis waarvan we de eerste doorrekeningen kunnen maken. Afhankelijk van die uitkomsten én na overleg met onze Duitse partner Good Hope wordt een definitief budget vastgesteld.

  Er ligt nu wel een kwaliteitsplan klaar waarmee we de performance van de huidige organisatie en de opleiding van de kinderen aanmerkelijk kunnen verbeteren. Voor SVVT en Good Hope is het noodzakelijk zich goed te beraden over de impact van dit alles; in het bijzonder de impact van een eventuele verhoging van de operationele kosten op de planning c.q. fasering van de toekomstplannen m.b.t. de opleiding van onze kinderen na de lagere school. Bij deze discussie worden/zijn inmiddels ook enkele meerjarige sponsoren van de stichting betrokken om zoveel mogelijk input te verkrijgen.

  Een ander belangrijk item tijdens deze reis was de kwaliteit van de keukens en de voeding te analyseren en te bezien waar verbeteringen mogelijk zijn. Het streven is daarbij het verhogen van de voedingswaarde en verbeteren van de variatie in maaltijden enerzijds en het efficiënter (goedkoper) koken anderzijds. Voor dit onderdeel was Kees Bakker meegegaan naar Tanzania. Kees, vriend van de stichting, heeft vele uren met de keukenbrigades doorgebracht in de keuken en heeft een groot aantal verbeterpunten direct aan onze koks kunnen meegeven! Thuis gaat Kees nog een aantal zaken op schrift stellen zodat e.e.a. ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

  Tot slot goed nieuws over het water: het Imbaseni project geeft eindelijk water in onze tank. Een memorabel feit na 6 jaar! Weliswaar moet af en toe met een prepaid kaart de stroom worden geactiveerd waarmee de pomp in werking kan worden gesteld, maar het systeem werkt. Ook is er een nieuw watercomité in het dorp benoemd die geld gaat innen voor het watergebruik, zodat er een potje ontstaat voor de kosten van elektra en reparaties. Dit gegeven, in combinatie met een goedgeslaagde borehole op Lerai (ons andere stuk grond) betekent dat we eindelijk de waterproblemen onder controle hebben. Na nog een geringe investering in pijpen om het water vanuit de borehole van Lerai naar Ngorka te leiden zullen we een enorme besparing in de operationele kosten krijgen doordat we geen water meer met tankauto’s hoeven aan te voeren!


  Matti Emondts, Jan Priester
  Ngorika, 7 november 2012
   
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer