een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag april 2012

30-04-2012
Vrij kort na het laatste bezoek waren Jan Priester en Matti Emondts in april weer terug in Tanzania om onze projecten te bezoeken. Twee onderwerpen stonden tijdens dit bezoek centraal: de voortgang van de budgetbewaking en een verdere oriëntatie op de nieuwe middelbare school.

Nu Mathew, onze boekhouder, is overgestapt op het boekhoudprogramma Quickbooks, konden Jan en Matti samen met Marion uitgebreid door de resultaten van de eerste drie maanden gaan. Alle budgetten en kosten tot medio april waren in het systeem ingevoerd, waardoor een goed inzicht in de werkelijke uitgaven versus het budget kon worden verkregen. Niet alleen kunnen we nu de kosten beter bewaken, we hebben hierdoor ook het budgetbewustzijn verhoogd. Dit zal uiteindelijk tot lagere kosten leiden is onze verwachting. Overigens bleken, met uitzondering van de onderhoudskosten voor de auto’s, dit jaar nog geen bijzondere afwijkingen ten opzichte van het budget zich te hebben voorgedaan.

Het pad van de hoofdweg naar het Ngorika project is dusdanig slecht dat de auto’s het zwaar te verduren hebben! Die situatie is er niet beter op geworden tijdens dit laatste bezoek. De dagelijkse regen (variërend van motregen tot stortbuien) spoelt veel van het zand weg, waardoor alleen rotsen overblijven. De keerzijde is dat alle watertanks gratis gevuld zijn met hemelwater dat we van de daken opvangen, en de maïsplantjes op het nieuwe terrein in Lerai schieten werkelijk de grond uit!

Jan en Matti hebben twee scholen bezocht: St Jude, die gratis onderwijs geeft aan de slimste kinderen van de allerarmsten. Dit door voornamelijk Australiërs gerunde project is een mooi concept, megagroot en naar onze begrippen veel te luxe uitgevoerd. Daarna hebben ze Braeburn Academy, een particuliere en commerciële school bezocht. Sympathiek van opzet, met net zoals wij geen “intelligentie selectie” aan de poort, het onderwijsniveau is goed, maar hier worden gigantische schoolgelden gevraagd ($ 7.000 - $12.000 dollar per jaar per kind)! Hoewel niet geheel in lijn met ons concept hebben we veel nieuwe ideeën en input opgedaan die goed van pas kwamen tijdens de brainstormsessies die wij met Marion, Edward (het schoolhoofd) en Walther (maatschappelijk werk) daarna hebben gehad.

Het Imbaseni project is langzaam gevorderd: de pijpen zijn nu op de juiste diepte ingegraven, maar we zoeken nog naar geblokkeerde pijpen en we zijn nog steeds aan het stoeien om de procedures voor stroom en de pomp geregeld te krijgen. Gelukkig kunnen we momenteel terugvallen op volle tanks met regenwater. Walther zou met een ploeg van zes man op zoek gaan naar hopelijk de laatste hobbels in het leidingsysteem. Enkele uren voordat wij terugvlogen naar Nederland, meldde Walther dat hij met het waterdepartement en het werkploegje alle waterleidingen was langsgelopen. In plaats van verstoppingen troffen ze (gelukkig) grote luchtbellen aan die de leidingen blokkeerden! Na het ontluchten spoot het water de pijpen uit, tot op 50 meter van ons project. Een iets te ijverige boer bleek hier met ploegen iets te diep te zijn gegaan . Met als gevolg dat de buren lekkere natte akkers hebben en wij in Ngorika nog niets! Helaas , “the story continues”…………maar zo ver zijn we nog nooit geweest!

De laatste twee dagen zijn besteed aan het bespreken van lopende zaken met het personeel en het management en hebben Matti en Jan nog twee middelbare scholen bezocht. De eerste schetsen voor de nieuwe school zijn uitgezet bij een tweetal architecten. Op basis van de tekeningen die daaruit voortvloeien kunnen de bouwkosten nauwkeuriger worden gecalculeerd. Met Joyce Sagala (Arumeru Women Support Group) hebben we de afbouw van onze bijdrage aan haar projecten in de komende drie jaar doorgesproken. We zullen alle financiële middelen meer dan nodig hebben voor onze eigen projecten. Gelukkig heeft Joyce daar veel begrip voor en we zullen haar met tips en raad bijstaan om nieuwe sponsors voor haar groep te vinden.

We kijken terug op een succesvol en inspirerend bezoek in een lekker nat Arusha!


Matti Emondts, Aerdenhout 28 april 2012
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer