een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

bezoekverslag augustus 2013

11-09-2013
orde en regelmaat
Tijdens dit bezoek werd Jan Priester vergezeld door zijn vrouw Marja, zoon Joris en diens vriendin Denise. Marja en Joris hadden onze projecten al eerder bezocht en wilden graag de voortgang zien. Marja heeft tevens uitvoerig kunnen rondkijken bij de Arumeru Women Support Group van Joyce Sagala. Matti Emondts had zijn dochter Evelien en haar vriendin Marinka meegevraagd. Evelien, die inmiddels 3 keer op onze projecten is geweest, gaat samen met Marinka onze stichting helpen bij onze fondsenwerving. Zij gaan onze Facebook pagina nieuw leven inblazen, crowd funding activiteiten opstarten en beschikbare subsidies in Nederland voor ons inventariseren.

We hebben de twee middelbare scholen, de Tengeru Boys Secondary School en de Henry Gogarty Memorial Girls School in Arusha waar straks onze schoolverlaters hun opleiding zullen vervolgen, opnieuw bezocht en plannen over het overplaatsten van de kinderen uitvoerig met ze doorgesproken. Op verzoek van een bevriende Nederlandse stichting, die deze scholen steunt, hebben we de benodigde investeringen op de scholen geïnventariseerd. Deze inventarisatie zal Jan met ze bespreken met de intentie dat hiervoor gelden beschikbaar worden gesteld. Het verzoek van deze stichting op deze scholen een liaisonfunctie te vervullen, biedt ons de kans om ‘in hun keuken te kijken’ en onze kinderen goed te blijven monitoren. Zoals al eerder gemeld, deze door ons beoogde scholen behoren tot de top-20 van Tanzania!

Tijdens het bezoek hebben we mogen constateren dat de Imbaseni pijplijn nog steeds in ruime mate water naar het dorp en onze school brengt. Het heeft (veel te) lang geduurd, maar het systeem functioneert nu toch echt goed! Inmiddels hebben we al 6 maanden geen drinkwater meer hoeven kopen, waarmee we onze kosten verlagen. Ook het water uit de put in Lerai doet goed dienst. We irrigeren hiermee het land waar nu volop groente wordt verbouwd en onze Ngorika kinderen spelenderwijs meehelpen bij dit proces. Daarnaast wordt dit water ook gebruikt voor de douches en toiletten in Ngorika.

We hebben uitgebreid met de diverse managers gesproken en hebben kunnen constateren dat onze projecten er uitstekend bij liggen! Op onze kleuter- en basisschool lopen de zaken gesmeerd; de lagere school eindigde met de laatste examentoetsen in augustus zelfs als beste van de regio! Dit impliceert dat we vooralsnog afzien van een extra jaar scholing op Ngorika, daar de kans dat onze kinderen slagen voor het toelatingsexamen de laatste maanden enorm is toegenomen.

Ook de kinderhuizen zien er verzorgd uit, iedereen is volop aan het werk en er wordt overal Engels gesproken (de matrons en patrons zijn nog met extra lessen bezig). We hebben het slepende vervoersprobleem ‘opgelost’ door een Tata (schoolbus) aan te schaffen. Deze investering is noodzakelijk in verband met het aantal kinderen en personeelsleden dat dagelijks vanaf de doorgaande weg moet worden vervoerd. Zeker gezien het feit dat we volgend jaar het aantal beschikbare plaatsen op de basisschool willen opvullen met kinderen van ouders die het volledige schoolgeld kunnen betalen. Deze keuze maken we enerzijds omdat we wisselende resultaten hebben gehad met gesponsorde schoolgelden en de instroom vanuit de directe omgeving is afgenomen. Anderzijds is dit een manier om de kosten van de school te verlagen en onze faciliteiten voor veel kinderen toegankelijk te houden.

Zeer belangrijk was de tijd die Jan en Matti hebben besteed aan de op handen zijnde management wissel. Marion Hasselaar, die Ngorika “from scratch” heeft helpen opbouwen en de organisatie heeft gebracht tot waar we nu staan, wil graag een kleinschalige business school opzetten voor kinderen die ongeschikt zijn voor de middelbare school. Dit is een zeer lovenswaardig plan dat zeker in een behoefte voorziet. Wij (in samenspraak met Good Hope) zullen dit project niet in onze organisatie onderbrengen of financieel steunen. De donatiegelden hebben we hard nodig voor de huidige projecten en het lijkt ons onverstandig de focus van het management met zo’n nieuw initiatief af te leiden. In goed overleg hebben we besloten voor Marion een opvolger te zoeken en inmiddels hebben we die binnen de eigen organisatie gevonden. Marion zal per 1 oktober a.s. uit dienst gaan en met haar eigen project fulltime van start gaan. Gezien de raakvlakken zullen we in de toekomst zeker samenwerken daar waar het in belang van de kinderen is. Wij zijn Marion ongelofelijk veel dank verschuldigd voor haar fantastische inzet en de prachtige resultaten die zijn bereikt!

Afgelopen jaren heeft Marion veel energie gestopt in de ontwikkeling van ons team… en met succes kunnen we stellen. We zijn ervan overtuigd dat Edward Mwololo, onze schoolhoofd, een perfecte opvolger van Marion zou kunnen zijn en hebben hierover uitvoerig met hem gesproken tijdens het verblijf. We zijn dan ook zeer verheugd dat Edward ons aanbod heeft geaccepteerd. We hebben altijd Afrikaanse leiderschap als ideaal beeld voor ogen gehad en we gaan ervan uit dat deze management switch zal leiden tot een verdere verankering van de organisatie. Om het proces te bewaken, zullen Jan en/of Matti de komende tijd iedere acht weken naar Tanzania afreizen om Edward te helpen in zijn nieuwe rol.

Ons lokale team is vorige week op de hoogte gesteld en de overdracht is inmiddels in volle gang. Tijdens het komende bezoek in november zal uitgebreid afscheid van Marion genomen worden!


 
Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Skyline Charitable Foundation*

12-08-2019
For more than a decade, Skyline Restoration has organized charity and fundraising events with a singular goal: to support local and international communities including such organizations as New York Center...
Lees meer

studiereis 2019

05-07-2019
Inleiding: In het leerproces op lagere scholen worden studiereizen beschouwd als "condicio sine qua non". Het vormt een essentieel aspect van het onderwijs omdat het observatie-vaardigheden...
Lees meer

inzamelactie Schreuder Instituut

05-07-2019
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van Basisschool Instituut Schreuder in Amsterdam zich ingezet om geld in te zamelen voor Happy Watoto. Klusjes doen, cakejes bakken...
Lees meer