een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

Corona crisis treft Tanzania

21-03-2020

22 april 2020
Het aantal Corona besmetingen loopt nu ook in Tanzania snel op. Gelukkig is het aantal doden nog opvallend laag, maar er wordt nauwelijks getest dus de werkelijke aantallen kunnen aanzienlijk hoger liggen.

Vanuit de overheid is nog geen inzicht gegeven wanneer de scholen, de dagopvang en de universiteiten weer open mogen. Onze Ngorika kinderen ontvangen wekelijks een huiswerkpakket om de leerachterstand te beperken. Feitelijk zitten ze in hun laatste vakantieweek en is er nu sprake van 'slechts' twee weken achterstand. 85 Families ontvangen inmiddels voeding- en medische hulp vanuit Happy Watoto. Uiteraard was dit te verwachten, gegevens de nijpende gezinssituaties waar vandaan de kinderen ├╝berhaupt komen.

Intussen hebben we van de Social Dienst groen licht gekregen om kinderen gefaseerd terug te halen naar onze huizen. Voor de eerste pluk van 45 kinderen worden nu maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan is een 24/7 rooster voor onze matrons/patrons waarin ze week op week af werken. Contact met de buitenwereld (o.a. familie- en kerkbezoek) is in de werkweek niet toegestaan. We zullen de aangekondigde uitbreiding van het aantal verzorgers versneld invoeren omwille van de werkdruk. Joyce Sagala zal vanuit het NGO bestuur de matrons/patrons begeleiden. Er heerst veel angst en onzekerheid, ook bij onze medewerkers.

We zijn onder de indruk van de professionaliteit van het team op locatie. Zaken worden pro-actief opgepakt en samen het het lokale bestuur doen ze er alles aan om de kinderen en de medewerkers te beschermen. Van grote klasse en onze dank is dan ook enorm groot!10 april 2020
De actuele Corona cijfers in Tanzania per vandaag : 32 besmet, 3 overleden en 5 hersteld.

Sinds de sluiting van onze huizen en basisschool heeft het lokale team , onder aanvoering van Mary - ons hoofd maatschappelijk werk- , niet stil gezeten. Bij alle kinderen is vorige week de “thuissituatie” gecontroleerd en ze maken het allen goed. Waar nodig is dit middels een fysiek bezoek gebeurd, zodat er ook voedsel en medicijnen konden worden achtergelaten. We hebben het team nogmaals op het hart gedrukt de voorzorgsmaatregelen te respecteren en geen enkel risico te nemen.  

Het docententeam heeft in ijltempo een huiswerkpakket samengesteld zodat de kinderen, zo goed als dat in Tanzania gaat, qua leeractiviteiten bezig kunnen blijven. Hiervoor is medewerking van ouders essentieel en toezicht op de uitvoering helaas niet goed mogelijk. Indien de lockdown tot en met de meivakantie geldt, zal de leerachterstand gering zijn. Het aantal Coronagevallen is nog uiterst beperkt in Tanzania, maar het laat zich moeilijk voorspellen of President Magufuli voor verlenging zal kiezen of niet.

Het team doet zijn uiterste best om het welzijn van de kinderen te waarborgen, zij het op afstand. Wij als bestuur doen vervolgens ons uiterste best de medewerkers (financieel) veilig te stellen. En eens te meer ervaren we hoe moeilijk het is het project op afstand te leiden. We mogen dankbaar zijn voor de betrokkenheid van het NGO bestuur, de professionaliteit van het managementteam en het feit dat veel medewerkers al lang voor het project werken.
 


21 maart 2020
President Magufuli heeft afgelopen woensdag het onverwachte en drastische besluit genomen alle scholen en weeshuizen per direct te sluiten en de kin deren naar huis te laten sturen. Dit in reactie op de eerste drie Corona-besmettingen die in zijn land bekend zijn geworden. Als stichtingsbestuur zijn wij er van overtuigd dat de kinderen in onze ‘compound’ beter beschermd zijn dan daar buiten, maar het niet opvolgen van deze dwingende instructie is geen optie.

Onze kinderen (inwonend, buurtkinderen en onze middelbare scholieren op externe kostscholen zijn naar ‘huis’ gestuurd. De meest kwetsbare kinderen of kinderen waar wij geen externe opvang voor kunnen regelen blijven echter bij ons (zolang het aantal niet groter is dan een ‘gewone’ gezinsgrootte. 

Deze ingrijpende maatregel komt op een relatief ‘gunstig’ moment. 7 April begint de  voorjaarsvakantie; een periode waarin de school twee weken dicht gaat en de Happy Watoto kinderen standaard naar hun achterban teruggaan. De acute sluiting moet worden gezien als een vervroegde en verlengde schoolvakantie; de verloren schooltijd zal in juni worden ingehaald, aldus het Ministerie van Onderwijs.  Ons lerarenteam heeft in super korte tijd nog een pakket huiswerk aan de kinderen meegegeven.
Voorbereidingen voor de schoolvakantie waren bij Happy Watoto dus in volle gang. Hierdoor konden de circa 250 kinderen die wij in onze huizen en op externe boarding schools hebben zonder noemenswaardige problemen vrijwel allemaal direct worden opgehaald of weggebracht, dan wel zelfstandig naar huis reizen.

Ons team heeft bijzonder adequaat gehandeld. Waar nodig is er reisbudget beschikbaar gesteld en voedsel meegegeven. En net zoals in alle schoolvakanties, zal er ook nu op worden toegezien dat de kinderen veilig zijn en de elementaire zorg krijgen die ze nodig hebben. De matrons, patrons en docenten gaan onze maatschappelijk werkers de komende tijd hierin ondersteunen. We hebben nadrukkelijk geadviseerd de follow-up op afstand te doen. Tevens hebben we ons voedselbudget beschikbaar gesteld voor financiële steun aan de gezinnen.

Naast de grote professionaliteit van het lokale team, prijzen we ons ook gelukkig met de financiële reserves die we hebben. Dit stelt ons in staat ook voor langere periode de families te ondersteunen en het personeel door te betalen. De Tanzaniaanse overheid heeft immers geen vangnet voor dit soort extreme situaties.

De kinderen van Happy Watoto zullen uw steun meer dan ooit nodig hebben. Daarom hopen we van harte dat u ons blijft volgen en financieel blijft steunen. Een hoop die we uitspreken met de wetenschap dat de gevolgen van het Corona virus ook hier enorm zullen zijn.  Uiteraard wensen we iedereen hierbij sterkte toe.

Onze centra in Kikatiti en Ngorika  blijven tot nadere orde dicht. Mochten zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we die op onze website communiceren. 
 
Namens het bestuur, hartelijk dank voor uw betrokkenheid. We hopen u later in het voorjaar in goede gezondheid te kunnen treffen.

Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Scholen gaan weer open na 3 maanden lockdown en dankbrief van Ngorika Happy Watoto School

06-07-2020
Tanzania is het eerste land in Oost-Afrika dat scholen opent en de stad niet afsluit. Kinderen in het Oost-Afrikaanse land Tanzania gingen afgelopen week weer naar school, na drie maanden sluiting vanwege...
Lees meer

Happy Watoto - COVID-19 update

07-05-2020
Het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 is de afgelopen weken gestaag toegenomen in Tanzania (aantal bevestigde gevallen = 480; aantal sterfgevallen = 17) en heeft een aanzienlijke invloed gehad op het...
Lees meer

Corona crisis treft Tanzania

21-03-2020
22 april 2020 Het aantal Corona besmetingen loopt nu ook in Tanzania snel op. Gelukkig is het aantal doden nog opvallend laag, maar er wordt nauwelijks getest dus de werkelijke aantallen kunnen aanzienlijk...
Lees meer