een veilige plek waar ze kind kunnen zijn

Walther verhaalt

19-12-2019

Ik ben in 1993 naar Tanzania gekomen. Alvorens eind 2008 bij Happy Watoto te helpen bij de uitbreiding met een tweede opvanghuis en lagere school in Ngorika, heb ik bij een aantal andere organisaties gewerkt. Happy Watoto was toen nog één opvanghuis in het dorpje Kikatiti met 84 kinderen van uiteenlopende leeftijden. Een flinke klus voor een klein team, maar niet te vergelijken met de 250 waar we nu voor zorgen. Dat we dat in goede banen leiden, zegt veel over hoe we ons als team ontwikkeld hebben over de afgelopen jaren. Onze huizen zijn zelfs een voorbeeld voor andere kindertehuizen. Met name hoe wij de families van de kinderen betrekken bij de opvoeding is uniek.
 
Hoewel de kinderen uit moeilijke omstandigheden komen, sturen we ze in de vakantieperioden terug naar hun achterban. Een uitdaging, omdat we uiteraard niet willen dat ze daar met geweld, misbruik en honger te maken krijgen. Toch gaan we willens en wetens de risicos aan en begeleiden we de families om problemen te voorkomen. Het alternatief is om de kinderen op onze terreinen te houden, afgesloten van de buitenwereld. Dat zou de kinderen vervreemden van hun achterban. Om diezelfde reden stimuleren we de families om het kind  te betrekken bij bijvoorbeeld een huwelijk, doop of begrafenis en bij feestdagen. Zo voelen ze zich lid van de familie, zelfs als dat een familie zonder hun biologische ouders is. En zo behouden ze hun eigen identiteit, wat net zo  belangrijk is als eten en onderdak. Ik herinner me een oma die kwam vragen of haar kleinzoon met Idd el Fitri naar huis mocht komen zodat ze dat samen konden vieren. Natuurlijk kon dat, graag zelfs! Wij hadden hem nooit het gevoel van een islamitisch feest kunnen meegeven. Hij heeft meegeholpen met de laatste voorbereidingen en het feest gevierd. Bij terugkomst glunderde hij en zijn schoolresultaten gingen al snel vooruit. Zo belangrijk is erkenning.

 
Aangezien ik in een mix van culturen ben opgegroeid en in verschillende culturen gewerkt heb, werd ik binnen Happy Watoto in de loop der tijd begeleider van de (internationale) vrijwilligers die naar Happy Watoto komen. Werk wat is nog steeds doe en die begeleidende rol heeft recent een nieuwe dimensie erbij gekregen.
 
Na een succes afronding van onze basis school gaan alle kinderen nu steevast naar de middelbare school. In dat traject blijven we ze volgen, intensiever dan in de meeste andere organisaties, wat de slagingskans van de kinderen vergroot. We hebben inmiddels 87 kinderen verdeeld over meer dan tien middelbare scholen en vocational colleges. Deze leeftijdsgroep (14-18) kent zijn eigen problemen. In nauwe samenwerking met Mary en Elihuruma (de Happy Watoto maatschappleijk werkers), die al deze kinderen van A tot Z kennen, fungeer ik als een soort mentor voor deze kinderen. Iemand waar ze terecht kunnen met hun (puber)problemen, die ze kan stimuleren in hun leertraject en ze begeleid in een beroepskeuzes. Een begeleider die feitelijk een stukje ouderlijke taak waarneemt.
 
Ik ben trots op mijn rol in dit geheel. Als u als lezer aangestoken bent door mijn enthousiasme, kom dan eens langs om het allemaal met eigen ogen te aanschouwen. En vergeef mij wanneer ik soms even “gekke Gerrit” speel met de kinderen. Ik heb het gewoon net zo hard nodig als zij.
 
 
December 2019
Walther de Nijs

Terug naar de vorige pagina

Meer nieuws uit Tanzania

Scholen gaan weer open na 3 maanden lockdown en dankbrief van Ngorika Happy Watoto School

06-07-2020
Tanzania is het eerste land in Oost-Afrika dat scholen opent en de stad niet afsluit. Kinderen in het Oost-Afrikaanse land Tanzania gingen afgelopen week weer naar school, na drie maanden sluiting vanwege...
Lees meer

Happy Watoto - COVID-19 update

07-05-2020
Het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 is de afgelopen weken gestaag toegenomen in Tanzania (aantal bevestigde gevallen = 480; aantal sterfgevallen = 17) en heeft een aanzienlijke invloed gehad op het...
Lees meer

Corona crisis treft Tanzania

21-03-2020
22 april 2020 Het aantal Corona besmetingen loopt nu ook in Tanzania snel op. Gelukkig is het aantal doden nog opvallend laag, maar er wordt nauwelijks getest dus de werkelijke aantallen kunnen aanzienlijk...
Lees meer