ieder bedrag, groot of klein, is welkom

Hoe kunt u helpen?

Meerjarige sponsoring

Iedere donatie, groot of klein, helpt ons de kinderen een beter toekomstperspectief te geven. Vooral met meerjarige schenkingen kunnen we de continuïteit van onze organisatie waarborgen en echt iets opbouwen met deze kinderen. Daarbij biedt onze ANBI-status fiscaal vriendelijke mogelijkheden. Uw schenking of nalatenschap is vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting en periodieke schenkingen gedurende minimaal 5 jaar zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Wilt u ons voor een periode van minstens vijf jaar steunen, dan kunt u van zo'n fiscaal vriendelijke regeling gebruikmaken. Met bijgaande schenkingsvolmacht is dat eenvoudig te regelen. Wilt u hierbij gebruikmaken van een automatische incasso, dan kunt u Happy Watoto middels dit formulier hiervoor machtigen.

Geeft u liever (jaarlijks) voor een specifiek doel, dan spreekt een van onderstaande zorgpakketten of een investeringsbijdrage u wellicht meer aan. In dat geval volstaat een berichtje met uw voorkeur.

Met spontane bijdragen via IBAN NL95ABNA0592137678 ten name van Stichting Happy Watoto zijn we uiteraard ook heel blij.

Aantal geholpen kinderen

2412

Kind pakketten

Kind pakket 1

€50

Met dit bedrag kunnen wij een kind gedurende een schooljaar voorzien van alle nodigde kleding: een schooluniform, vrijetijdkleding en een paar schoenen.
Totaal aantal pakketten per jaar: 350

Kind pakket 2

€300

Dit betreft 50% van de schoolkosten voor een buurtkind (boeken, uniform en maaltijden) op onze basisschool, waarbij de ouders de andere helft bijdragen.
Totaal aantal pakketten per jaar: 90

Kind pakket 3

€400

Met dit bedrag zijn alle kosten voor elementaire zorg voor een jaar gedekt. Het betreft de kosten voor voeding, kleding en medisch zorg voor een van onze kleuters in Kikatiti.
Totaal aantal pakketten per jaar: 56

Kind pakket 4

€1500

Het betreft de jaarlijkse kosten voor onderwijs, kleding, kost en inwoning van het kind dat naar de middelbare school wordt doorgeleid.

Kind pakket 5

€4500

Voor dit bedrag kunnen wij één kind de hele kleuterschoolfase van drie jaar verzorgen en onderwijzen.

Specifiek pakketten

Matrons & Patrons

€1250

Onze Kikatiti kinderen worden dag en nacht onder de hoede van onze matrons en patrons. Met dit bedrag zijn de salariskosten van een verzorgster voor een jaar gedekt.

Kleuterjuf

€1500

Op Kikatiti krijgen onze kinderen Engelstalig montessori kleuteronderwijs. Met dit bedrag zijn de salariskosten van een gediplomeerde kleuterjuffrouw voor één jaar gedekt.

Computeronderwijs

€2000

Met dit bedrag kunnen we de computers in ons computerlokaal een jaar lang onderhouden en waar nodig vervangen, alsmede kunnen we het internetabonnement van de school hiermee betalen.

Waterhuishouding

€2500

Schoon drinkwater is in Tanzania een uitdaging. Met opslag van bergwater en opvang van regen kunnen we echter veel. Dit bedrag dekt de kosten van onderhoud en vervanging van generatoren en leidingsystemen.

Remedial teaching

€3000

Voor kinderen met een traumatisch verleden is het soms lastig ons programma 'bij te benen' zonder extra begeleiding. Dit bedrag is het jaarsalaris van onze 'remedial teacher'.

Gebouw onderhoud

€6000

Jaarlijks geven wij minimaal dit bedrag uit aan onderhoud van de woon- en schoolgebouwen in Kikatiti en Ngorika. Het gaat daarbij zowel om herstel als om preventief onderhoud.