geen selectie aan de poort

Hoe we werken

Stichting Happy Watoto onderscheidt zich als goede doelen organisatie in haar aanpak in Tanzania:

 
  • we kennen geen selectie aan de poort. Ieder kind, begaafd of minder begaafd, is even welkom;
  • we hebben een uitgebreid onderwijscurriculum, zodat de kinderen zich volledig kunnen ontplooien;
  • we hebben aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind en bieden ze een leerweg die bij ze past;
  • we werken uitsluitend met lokale mensen en respecteren de lokale cultuur en leefgewoonten;
  • we werken volledig onafhankelijk, maar onderhouden wel goede contacten met lokale bestuurders;

en in Nederland:

 
  • een daadkrachtige stichting met korte communicatielijnen en een hands-on bestuur dat vaak ter plekke is;
  • onze overheadkosten zijn marginaal, waardoor nagenoeg iedere euro aan de projecten wordt besteed;
  • activiteiten die we ondernemen om fondsen te werven, worden niet met sponsorgelden gefinancieerd;
  • ons bestuur werkt onbezoldigd en hun reis- en verblijfkosten komen voor eigen rekening.

In het beleidsplan staat onze werkwijze uitvoerig beschreven.
Ervaringen van ons team in Tanzania

Nolarip Obed Ngungat

Nolarip, als leraar begonnen, kwam naar Kikatiti in 2008. Ze houdt van de kinderen in Kikatiti en wil ze graag helpen hun doelen te bereiken en hun dromen waar te maken. Sinds 2017 is Nola een van onze algemeen directueren, eind verantwoordelijk voor de huizen en maatschappelijk werk.

"Deze kinderen komen uit situaties waarin ze niets kunnen met hun dromen en aspiraties. De belangrijkste jaren voor een kind liggen tussen 0 en 6 jaar. Ze komen hier op driejarige leeftijd, en dus werken wij hard om die eerste drie levensjaren goed te maken.  Er zijn kleine dingen waarmee mensen deze kinderen kunnen helpen, bijvoorbeeld door het geven van speelgoed. In Tanzania is het niet gebruikelijk voor kinderen om speelgoed te hebben. In Kikatiti zorgt Nolarip ervoor dat de verzorgers de kinderen leren hoe hiermee te spelen."

Nolarip Ngungat, hoofd Ngorika huis
Martina Joseph Kirway
Martina is op bijzondere manier in contact gekomen met de stichting toen ze haar kleine nichtje naar Kikatiti moest sturen na het overlijden van haar zus. Vijf jaar later, in 2010, informeert ze of men in Kikatiti haar hulp kunnen gebruiken en kon ze meteen aan de slag. Haar hoogtepunten van de afgelopen drie jaar waren de workshops en pedagogische trainingen die Happy Watoto aanboden. Dit gaf haar de kans om zich als verzorgster te ontwikkelen. Daarnaast houdt ze er natuurlijk van de kinderen om zich heen te hebben.

"Ze zien mij als hun moeder en ik zie hun alsof ze mijn eigen kinderen zijn."
Martina Joseph Kirway, verzorger
Martha Jonathan Suki

Martha Jonathan Suki begon in juni 2008 bij Happy Watoto als verzorger (matron) in het Kikatiti kinderhuis. In 2013 werd ze benoemd als assistent-manager en inmiddels is ze volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Kikatiti. Haar primaire taak is de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de kinderen te waarborgen. Ze stuurt een team van verzorgers aan en draagt budgettaire verantwoording, onder aanvoering van Mathew. Als lid van het managementteam participeert ze in de totale organisatie door ervaringen en ideeën aan te dragen.

"Mijn doel is de kinderen bij Happy Watoto te laten ontwikkelen, zodanig dat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien." 

Martha Jonathan Suki, hoofd Kikatiti huis
Mathew Massawe

Mathew begon bij Happy Watoto in Kikatiti in 2004 als assistent-manager, boekhouder en parttime verzorger. In januari 2011 verhuisde hij naar ons project in Ngorika en werd adjunct-directeur / directeur financiën benoemd. Sinds 2017 is hij onze algemeen directeur eindverantwoordlijk voor de scholen, de Lerai tuin en de financiën van ons hele project. 

"I can manage what others can not and others can manage what I can not. But if we put our efforts together we can manage for the betterment of the children and society in general."

Mathew Massawe, algemeen directeur
Mwanne Hamis Maganga
Voormalig kledingzaak eigenaresse Mwanne besloot twee jaar geleden van baan te wisselen en als verzorgester in ons Ngorika opvanghuis te komen werken. Wat haar hier vooral in aanspreekt is de kinderen om haar heen, met ze te spelen en te praten. De kinderen maken haar iedere dag vrolijk en gelukkig. Mwanne hoopt dat de kinderen goed onderwijs krijgen en zich blijven ontwikkelen zodat het straks makkelijker voor hen is een baan te vinden.
 
Deze kinderen komen uit probleemsituaties, maar dit is een fijne plek voor ze. Een plek waar we vechten tegen armoede middels onderwijs. Mwanne Hamis Maganga, kinderverzorgster
Alex Johnson

Alex werkt sinds 2012 voor Happy Watoto en heeft in no-time zijn plek in de organisatie gevonden. Hij kwam binnen als gewone docent, werd in 2013 verantwoordelijk voor sport, werd in 2014 bevoegd academisch leraar en is sinds 2016 de hoofd van de school. Naast leidinggegevende taken geeft hij wiskunde, natuurkunde en Engelse les aan de bovenbouw, in het bijzinder de examenklas om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen van onze Ngorika School worden bereikt.

"Mijn bijdrage is de kinderen van Happy Watoto te laten exceleren in onderwijs én sport. Ngorika School met verschillende teams meedoet aan nationale wedstrijden. Mede hierdoor is Happy Watoto een plek voor iedereen."

Alex Johnson, academisch leraar
Mary Kasale

Mary Kasale is als maatschappelijk werkster sinds 2010 werkzaam bij Happy Watoto. Haar belangrijkste taken zijn het doen van huisbezoeken om informatie te verzamelen voor de instroom van nieuwe kinderen (3 jarigen) in Kikatiti, en het monitoren van de ontwikkeling van alle Kikatiti- en Ngorika kinderen en middelbare kostschoolkinderen die we in fase 3 hebben. Ze organiseert workshops met betrekking tot kinderontwikkeling en -rechten voor staff en de achterban van de kinderen. Mary is hét aanspreekpunt en vetrouwenspersoon voor de kinderen met problemen. Ze fungeert als contactpersoon voor de achterban en maatschappelijk welzijn binnen de de overheid. Ook is netwerken met andere kinderhuizen en relevante instellingen onderdeel van haar takenpakket. 

"Kinderen in nood, zonder toekomstperspectief, dat is ons selectiecriterium. "

Mary Kasale, hoofd maatschappelijk werk
Stefano Karangy Lucamay
Voordat Stefano in 2010 naar Ngorika kwam, werkte hij als verzorger in verschillende kinderhuizen. Wij heeft voor dit werk bekozen omdat kinderen hem veel energie geven en hij vindt het heerlijk kennis aan ze over te dragen.

“Ngorika is een goede plek waar de kinderen alle ruimte hebben.” Stefano Karangy Lucamay, verzorger

Aantal geholpen kinderen

2412
Met de donaties en sponsorgelden die we sinds de oprichting hebben mogen ontvangen, hebben we zo inmiddels 2.436 kinderen op weg kunnen helpen.

Met uw steun kunnen we dit aantal in de toekomst verder laten groeien.

MIJLPALEN
2000 officiële oprichting van onze stichting
2001 nieuwbouw kinderhuis in Kikatiti (fase I)
2002 groei van aantal wezen van 15 naar 40
2003 steun aan 2 dagopvangcentra
2004 samenwerking met Joyce Sagala's 
Arumeru Women Support Group
2005 registratie NGO in Tanzania
2006 uitbreiding van bestuur
2007 steun aan 30 Maasai basisscholen
2008 steun aan Imbaseni waterproject
2009 herziening van strategie en
samenwerking met Good Hope
2010 start bouw Ngorika huis en school (fase II)
2011 ingebruikneming basisschool Ngorika
2012 inrichting moestuinen en sportveld
2013 Afrikaans leiderschap op projecten
2014 samenwerking met middelbare scholen (fase III)
2015 naamswijziging in Stichting Happy Watoto
2016 nieuwe generatie met tweehoofdige leiding
2017 CBF certificering
2018 nieuw hoofd Ngorika school
2019 sterk vrouwelijk NGO bestuur geïnstalleerd