commitment voor langere periode

Ambassadeurs

Matti Emondts
Met ongelofelijk veel plezier heb ik 12 jaar lang actief voor Happy Watoto gewerkt, als bestuurslid en 8 jaar als voorzitter van de stichting. In die periode zijn we gegroeid van een hele kleine stichting, met veel ad hoc projecten, naar een stichting met een duidelijke missie en visie, en met een gestructureerde aanpak. Een aanpak die voor kansarme kinderen absoluut het verschil maakt!
De eerste kinderen uit de beginjaren van het project die inmiddels zelfstandig zijn en aan het werk zijn, zijn daar de voorbeelden van! In deze periode heb ik het land, de mensen en de kinderen steeds beter leren kennen, de 32 reizen naar Tanzania waren weliswaar hard werken maar altijd uitermate bevredigend en motiverend. Het is goed om te constateren dat het project nu geleid wordt door twee Tanzanianen, uit “eigen kweek en met veel plezier blijf ik als ambassadeur aan de stichting verbonden om mijn steentje bij te blijven dragen! Matti Emondts, voormalige voorzitter/bestuurder Happy Watoto
Wim Smit
Het doel van mijn coachingstrajecten in Tanzania, die ik sinds 2011 jaarlijkse geef, was een synergie te krijgen van Oost-Afrikaanse inzichten, kennis en cultuur en die van de Westerse wereld.  Zelf nam ik de rol op me van facilitator, die soms wat theorie of inzicht vertelde. Tot mijn verrassing bleek er een Swahili woord voor: mwezeshaji.  Lees meer in Wim's verslag over zijn werkzaamheden voor onze stichting. Wim Smit, eigenaar Wim Smit Verandermanagement BV en ambassadeur sinds 2010
Frans Bosch
Al vele jaren volg ik het mooie werk van deze stichting en bij elk bezoek aan hun projecten ben ik steeds weer onder de indruk van hetgeen tot stand is gebracht. Dat hun inspanning er mede op is gericht het opgebouwde op termijn over te kunnen laten aan de Tanzanianen zelf spreekt mij zeer aan, maar zover is het nog niet. Wat opgebouwd is moet dus voortgezet kunnen worden en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Frans Bosch
bestuurder FFG-Properties B.V. en ambassadeur sinds 2007
Jan Priester

Na negen jaar als penningmeester voor de stichting te hebben gewerkt, is het moeilijk zo niet onmogelijk om er een punt achter te zetten. Ik blijf dus graag aan als ambassadeur om het 'gevoel' met de stichting levend te houden. Dat gevoel vertaalt zich in zo nu en dan de waan van elke dag vergeten en je afvragen wat het nu eigenlijk betekent om als kind uit een gebroken gezin iets van je leven te maken in een arm land als Tanzania. Het antwoord laat zich raden en initiatieven als Happy Watoto kunnen het verschil maken. Willen landen als Tanzania ooit op eigen benen staan dan is een zorgeloze jeugd en goede opleiding van groot belang.

Kan Happy Watoto daarin een rol spelen? Ja, wel zeker.
Betekent dat een commitment voor jaren? Ja natuurlijk!
Met welk resultaat? De tijd zal het leren, en de aanhouder wint!

Jan Priester, voormalig penningmeester Happy Watoto
Daan Meyer
Wie van dichtbij heeft gezien wat het betekent om in een land als Tanzania op te groeien in een omgeving die een kind geen kansen en uitzicht biedt, kan alleen maar diep onder de indruk zijn van de liefdevolle en competente manier waarop vrijwilligers en staf de kinderen in Kikatiti en Ngorika èn een mooie jeugd geven èn een ticket naar de toekomst. Ontroerend zijn de vrolijke kinderen en de toewijding waarmee onderwijzers en verzorgers hen de weg wijzen. Indrukwekkend is hoe bestuur en andere vrijwilligers met een strikte 'zero strijkstok policy' ervoor zorgen dat alle middelen worden aangewend ten bate van de kinderen. Druppel op de gloeiende Afrikaanse plaat? Maybe, maar het is het dubbel en dwars waard.
 
Daan Meyer
eigenaar Meyer Consult en ambassadeur sinds 2008
Maarten Hagenaar

Stichting Happy Watoto verdient een ieders steun. Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich belangeloos in om “hun” kinderen een toekomstperspectief te bieden, door hen te helpen bij het ontplooien van hun talenten. Daar gaat het naar mijn mening om, kinderen, de leiders van de toekomst, zich  laten ontwikkelen. Kinderen verdienen onze steun, alleen zij kunnen veranderingen realiseren. Zij gaan straks bepalen hoe hun land Tanzania er in de toekomst uit gaat zien. Nu moeten wij ze helpen zich te ontwikkelen zodat ze deze verantwoordelijkheid kunnen (uit)dragen. Als ambassadeur van Happy Watoto wil ik graag meehelpen aan de ontwikkeling van onze kinderen zodat zij later daadwerkelijk de toekomst van Tanzania richting kunnen geven.

Eigenaar LIX Marketing Ltd en ambassadeur sinds 2010
Matthijs van Schendelen
‘Na een geweldige safari bracht een tweedaags bezoek aan Kitatiti Happy Watoto Home ons met beide benen terug op aarde. Tanzania kent duidelijk ook minder mooie kanten. Indrukwekkend dus om te zien wat een kleine stichting als Happy Watoto hier heeft bereikt.

Hoezeer de kinderen bij Happy Watoto een zorgeloos onderkomen hebben en nog helemaal kind kunnen zijn, is het duidelijk dat ze het nodige hebben meegemaakt. Geweldig om te zien hoe de verzorgers met de kinderen omgaan en hoe er aandacht is voor het individu. We komen zeker terug om deze ervaring mee te geven aan onze eigen kinderen.’ Matthijs van Schendelen,
creatief directeur bij Pixelindustries en ambassadeur sinds 2009
Dick Molman
Na een drietal jaren als voorzitter zeer intensief bij Happy Watoto betrokken te zijn geweest, neem ik nu van harte de rol van ambassadeur op me. Happy Watoto verdient het om veel vrienden en donateurs te hebben. De projecten in Tanzania zijn gewoonweg erg mooi. Kleinschalige maar zeer gerichte ondersteuning van kinderen die het zonder onze steun wellicht niet zouden redden. Dick Molman, voormalige voorzitter Happy Watoto
Derk ter Braak
Als zoon van de oprichters van Happy Watoto ben ik vanaf dag 1 betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze mooie stichting. Inmiddels is Happy Watoto niet meer weg te denken uit het noorden van Tanzania en dat zal hopelijk nog lang zo blijven. Dat kan niet zonder de inzet van vele vrijwilligers maar ook niet zonder het verkrijgen van financiële middelen. Ik ben, na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten, niet meer betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen maar gevoelsmatig zal ik de stichting nooit kunnen loslaten. Zo wil ik toch een (klein) steentje blijven bijdragen. Samen met mijn vader ben ik jaren geleden (in goede samenwerking met wijnkoperij Okhuysen en domaine Montlobre)  een jaarlijks terugkerende wijnactie gestart. Van elke fles komt €1 ten goede aan Happy Watoto. Het mooie is dat kwaliteit zich niet verloochent en het aantal verkochte flessen nog altijd groeit. Voor meer informatie over deze actie: wijnviaderk@live.nl. Met groot plezier en gepaste trots blijf ik mij inzetten voor Happy Watoto! Der ter Braak, voormalig bestuurder

Wat houdt een ambassadeurschap in

Onze ambassadeurs zijn personen die zich voor een langere periode aan onze stichting willen committeren om ons op de breedst mogelijke manier te ondersteunen. Daarnaast zijn ze bereid hun eigen netwerk te mobiliseren en lenen ze zich als klankboord voor het bestuur. Velen van hen hebben de projecten in Tanzania al bezocht en persoonlijk ervaren hoe het geld is besteed. Kortom, een netwerk van loyale en betrokken mensen die onze stichting een warm hart toedragen, geen bestuurlijke verantwoordelijkheden ambiëren, maar wel bereid zijn vanaf de zijlijn een actieve bijdrage te leveren.

Deze betrokkenheid is buitengewoon essentieel voor onze stichting. Om dit netwerk van ambassadeurs te faciliteren en uit te breiden, organiseren we jaarlijks 1 á 2 ambassadeursbijeenkomsten. Tijdens deze informele sessies delen onze ambassadeurs en introducees hun ervaringen en worden ideeën voor fondswerving spontaan geboren.

Heeft u interesse in een ambassadeurschap, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag informatie aanLaat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op